تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
خیلی سختہ تو حرف دلتو بنویسے و بقیه ازت بپرسن از کجا کپی کردی !!؟؟میرمــ  برگشتمم کع مث همیشع معلومـ نی:)


برنگشتم مشتی وار حلال کنید


مث همیشع ارزوم رسیدن بع ارزوهاتونع:)

#واسع من کثیف ترین بازی اینع کع واسمــ ادای رفاقتو درارن!! ادا درنیارینــ....بیشترعز اینا حالیمونع:)