تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
خیلی سختہ تو حرف دلتو بنویسے و بقیه ازت بپرسن از کجا کپی کردی !!؟؟


فقد یع چی بگم برمــ...
خاااااک سرمملکتی کع سوالات کنکورشم لو برع:/
پارسال توشهر خودمون ۴تازیر۵۰۰داشتیم+یع دورقمی
امسال دوتا سع رقمی قفد:/
#کنکوریااا ،،اجی فازی و بقیع نمیخام بپرسم خاستید خودتون بگید:)