تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
خیلی سختہ تو حرف دلتو بنویسے و بقیه ازت بپرسن از کجا کپی کردی !!؟؟اولین حس مامانمــ بهمــ تهو کع باشع....


عز بقیع چع انتظاریع


^ــــــــ^بزا یکمم بریم فاز دیونگی:)ریمکسش عز خودش بهترع...واس همون ریمیکسو گذاشتمـ...