تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
خیلی سختہ تو حرف دلتو بنویسے و بقیه ازت بپرسن از کجا کپی کردی !!؟؟


سلاااام برو بچ

یکی بعد مدتهاااااا برگشتع!!!

نمیدونم تا چع حد یادتونع....من کع عز وبش پستای عاشقانع و میکسای کوتاهش یادمع....


میگم بیاین دوبارع عابروداری کنین بیرن دنبالش کنید دگ چطو میخاین بشناسیدشو عز خودش بپرسین


وظیفع من فقد وصال شما با وب اونع😂😂


اسمــ وب قبلیش تورکی نوشتع بود....


اینم وب جدیدش کلیک کنید


#باید اسم وبمو عوض کنم بزارم سازمان حمایت عز بازگشتگان بع بیان😂😂

من دگ برمــ....یا علی