تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
خیلی سختہ تو حرف دلتو بنویسے و بقیه ازت بپرسن از کجا کپی کردی !!؟؟


پوووف باز چع مرگمع من!!


اصن حال میزونی ندارمــ امشب....


خداروشکرر امروزمــ کع هیچ غلطی نکردمـ جز ولگردی:/


لامصبب اعصابم داغوونع داغوونع....


این عفت کلامم کع ...هــه!!


اوووووووووووووفع حوصلم پکییییییییییییییییییید خداااااااا


این تاندوم پامم نمیدونم چشع عز صب دیوونم کردع....دگ رفتع رو مخم....


چقد گنگ باشع روزاام تا کی اینجوری میخام زندگی کنم تا کی تا کی تا کـــــــــــــــــــــــــــــی!!!!؟؟؟


ای خدااا اون دنیا یکی من اضافیمـ کع جون همع رو میگری غیر من!؟؟


واقعن دارم چرتو پرت میگمــ.... حالم عز خودم بهم میخوره اح 


میخام یع جاباشع داد بزنممم .... اونقدر کع اخرش برسع بع گریع و زار زدنمــ...


کثیف تر عز بازی دنیا بازم دنیاس ...اتفاقای مسخرش...اتفاقای یهویی کع کمپلت دهنمو میبندع...حرفایی کع ..... 


اروووم ندارمــ چرا امشب..تو دلم غوغاس:(