تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
خیلی سختہ تو حرف دلتو بنویسے و بقیه ازت بپرسن از کجا کپی کردی !!؟؟


پسرع اومدع میگع معلومع عز اون ساپورت پوشاشی


بعد من عذاب وجدان اون5تا روزه ای رو ک خوردم نمیزارع نصف شب پاشم اب بخورم:/


یکم رو تصوراتتون عز بقیع کارکنید!!وضعتون خعلی خرابع خخ


#امرو دلم گرفتع...اجی اینا هم رفتن خونه مامابزرگ ...این بارونم بدتر حالمو میگیرع:(