تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
خیلی سختہ تو حرف دلتو بنویسے و بقیه ازت بپرسن از کجا کپی کردی !!؟؟مـــن مطمئنــم

روز قیـــامت نوبـــت مـــن کــ بـشع


خــدا یع نگـــا بع من میندازع و میگع


بیـا جلوتــر ببینم


توهم بـــنـــده ی مـــا بودی!؟


چرا تاحالا ندیدمــــت!؟


♚♚♚