تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
خیلی سختہ تو حرف دلتو بنویسے و بقیه ازت بپرسن از کجا کپی کردی !!؟؟

با غــم ها میــــســـــــــازم


با کنایــه ها میـــســـوزم


بــ ادم هایی کــ مرا میشکنند لبخند میزنم!!لبخندی تلخ


خداوندا میشود بگوی کجای این دنیا جای من است!؟

#حلالم کنیدواسع گنداخلاقیای چن روزم :)