تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
خیلی سختہ تو حرف دلتو بنویسے و بقیه ازت بپرسن از کجا کپی کردی !!؟؟

هـــَــمِــــعٖ خـــُــوٓبــــَــن


هــــَـــوٰاٰ بــــَـــدِعٖ

#سردردلعنتیم نمیزارع هیچکاری کنم فقد میتونم بگم دیونع کنندس!!