تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
خیلی سختہ تو حرف دلتو بنویسے و بقیه ازت بپرسن از کجا کپی کردی !!؟؟
بغض ڪــــردڹ وسط خنــــــــــツــــــــــده •••


ﯾﻌنے یڪے ﺑﭙــــــﺮﺳـــہ •••


دردت چیہ


بگے: 


نمیدونم و لبخنــــــــــد بزنـــــــــــی