تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
خیلی سختہ تو حرف دلتو بنویسے و بقیه ازت بپرسن از کجا کپی کردی !!؟؟
گاهی اوقات خسته میشی از قوی بودن

دلت میخواد یک استعفانامه بلند بنویسی

از قوی بودن!

بعد هم وسایلتو جمع کنی و خسته، دور شی از تمام آدمهایی که مجبورت میکنن به قوی بودن

قوی بودن بد نیستا!! نه!

فقط آدمه دیگه خسته میشه!

دلت میخواد بری یجای دورِ دور

جایی که اگه پرسیدن قویی یا ضعیف؟

بگی ضعیفِ ضعیف 

یکی زیر بال و پرمو بگیره و جای من قوی باشه و من زیر چترش خوب استراحت کنم 

استراحتی قدِ یه عمر

قد تمام خستگیام 

قدِ تمام قوی بودنمــــ...