تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
خیلی سختہ تو حرف دلتو بنویسے و بقیه ازت بپرسن از کجا کپی کردی !!؟؟


عز دکتر برگشتم عز5تا الان زابرا بودم ایششش 

مغز و اعصاب کع هرچی دلش خاس گرف...کم خونی،، بی اشتهایی،، دماغمم ک خون دماغ میشم گف مویرگات سطحیع و چن تا پماد دادع...

ولی چش پزشکم گف کع نمره چشات تغییر نکردع

اوفع خستمممم عز بس گیج زدم😭😭😭


عااا یع پسر اومدع بود البت زشتع بگم پسر شبیه دختر بود مامانش قوربونش بشع😂😂 خداییش خندیدم دلم واشد اونجا دلم پکیدع بود خخخ