تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
خیلی سختہ تو حرف دلتو بنویسے و بقیه ازت بپرسن از کجا کپی کردی !!؟؟


دختــری کــ وقتــی پاش رو خط های کاشی میرف گریع میکرد کــ بازی 

رو باخته


الان بــ سیاهــی هیــولای وجــودش نگــا میـکنع و میخــندع


:)