تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
خیلی سختہ تو حرف دلتو بنویسے و بقیه ازت بپرسن از کجا کپی کردی !!؟؟

ایــن همع نوشــتم همع گفتن 


دس مریزاد لایــک داری


یکی نگف


چی کشیدی ک اینارو نوشتی


:)
#کامنت فقد بع عشق پری بازع...