تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
خیلی سختہ تو حرف دلتو بنویسے و بقیه ازت بپرسن از کجا کپی کردی !!؟؟


همیشع چیــزی کــ هستی باش!!


دلیلی وجود ندارع بخاطر حرف بقیع خودتو تغییر بدی


همونجوری ک  خودت با خودت حال میکنی بسع


بقیع رو بیخی:)


#oŋℓყ ℳε