تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
خیلی سختہ تو حرف دلتو بنویسے و بقیه ازت بپرسن از کجا کپی کردی !!؟؟
اوخــی یکی عز پستای وب کل کل دختر پسر رو پیدا کردم...


با سپیده زدیمش وبو...چن روز بعد حذفیدن وب خودم فقد اونجا نویسندع موندم...سپیدع ک رف گفتم وب رو هم حذف کنع...

دختر خوبی بود...خوبع ک اسمشو یادمع:)


#دختـــرا فقد برا خودشون تیپ میزنن نع برا چشای تنوع طلب✌