تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
خیلی سختہ تو حرف دلتو بنویسے و بقیه ازت بپرسن از کجا کپی کردی !!؟؟
●|هیشکی|•❌

•●|اندازه خودت|•

●•|ارزش نداره|•

•●|تا میتونی|•

●•|خودخواه باش|•)