تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
خیلی سختہ تو حرف دلتو بنویسے و بقیه ازت بپرسن از کجا کپی کردی !!؟؟میــدونی بعضی وقتــا ادمـــا تـــو13-14 میمیرن


ولی تا50-60 سالگی نفس میکشـن...


#بابام با عمو رف بانک..فک کنم عمو باز میخاد وام بگیرع بابامو ضامن میکنع :)منم بیدارشدم...هنوزم سردرگمم..نمیدونم حالم خوبع بدع..اصن زندم یا مردع:/