تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
خیلی سختہ تو حرف دلتو بنویسے و بقیه ازت بپرسن از کجا کپی کردی !!؟؟

کنــار پــنجره نشــستــه بود و سیــگار میــکشیــد


کم اورده بود...


انقـدر کم اورده بود ک یادش رفــت بعــد عز اخــرین پــوکسیــگار را پایــیــن پــرت کنــد نع خــودش را


:)

#کــم اوردم:|