تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
خیلی سختہ تو حرف دلتو بنویسے و بقیه ازت بپرسن از کجا کپی کردی !!؟؟
اونـی نــشدم کــ خـــودم میــخاستــم


بعـد بیــام بــشم اونــی کــ تــو میــخای!؟


هــــــــhehــــــــه!!
#بگذرع این روزای مزخرف:)