تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
خیلی سختہ تو حرف دلتو بنویسے و بقیه ازت بپرسن از کجا کپی کردی !!؟؟


خداا اینجا زمین هس واسع ادما عافریدی یا دستگاه سرخ کن!؟؟


پختیم بع مولاااا دم پختکمون دراومداااا


اصن لامصب این گرما کاری کردع بندع بع شخصع حجاب اسلامیمو بزارم زمین و لباسایی تنم کنم ک اونارم نپوشم سنگین ترم(چون کمپلت۲-۳تیکس خخ)


خدااا درجع حرارتو کم کن پکیدیم بع مولااا...من بــ این نحیفی طاقت گرمارو ندالم😁😖


#دادوشم نلووو😭😭بری اون کارایی کع خصوصی واست فرستادمو عملی میکنم+میقهلم:)شایدم وبمو غیرفعال کنم تا نپاکی...