تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
خیلی سختہ تو حرف دلتو بنویسے و بقیه ازت بپرسن از کجا کپی کردی !!؟؟
تـو زندگیــم یع عمــر بــ طنـابے چــنگ زدم کـ


میـدونـستم سیم خارداره


ولی بازم خودمو بالاکشـیـدم


:)