تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
خیلی سختہ تو حرف دلتو بنویسے و بقیه ازت بپرسن از کجا کپی کردی !!؟؟ این اولین گوجع هااین یع گل سرخ ک یکیش خشک شدع همینجوری....
اینم شمعدونی...
اینم افتابگدرون ک اصلش بخاطر گنبد های پشتش میزارم...ما با مسجد و اداره ی دارایی دیوار ب دیواریم...