تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
خیلی سختہ تو حرف دلتو بنویسے و بقیه ازت بپرسن از کجا کپی کردی !!؟؟


یـــ دنـــــیـــــا دلــم گرفــته

عز خودمـــ

عـز خودخاهیـام

عـز داغون کردنام

عـز داغون شدنـام

:|چرا اینو گوش میکنم!؟ :/