تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
خیلی سختہ تو حرف دلتو بنویسے و بقیه ازت بپرسن از کجا کپی کردی !!؟؟


بابام داش وااسع اعتباری رایتل خودش اعتبار میگرف عزم پرسید ک مال من6231مال منع منم گفتم ارع...یع10ت و یع5ت خرید 

دیدم یهوو دینگ دینگ دوتا اس واسع من اومد....😍😍😍😍


بابام اشتباهیی برا من فرستاد ..بعد جالبش اینجاس طلبکارع ک چرا وقتی اولی اومد نگفتی خخ

میگم اخه برادر من8420کجااا و 6231کجاا😂😂

هیشی دگ 15رو ک بابام فرستادیع5ت خودم داشتم ...جونتون سلومت الان20ت شارژ شارژم خخ


#امرو چقد اینجا پلاسم:/