تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
خیلی سختہ تو حرف دلتو بنویسے و بقیه ازت بپرسن از کجا کپی کردی !!؟؟
هیـــچــکس مـــظـلوم تــر 


عــز  اونــی نی کــ


یــاد گــرفـــتع تـنـــهــایــی حــال خــودشــو خــوب کـنہ


نــیســت


:)


هیــس چیزی نگو کـ رپ عه!!گوش کن:)